PĂDURILE SUNT ÎNAINTE DE TOATE LINIŞTEA PĂMÂNTULUI, SCUTUL AGRICULTURII ŞI GARANŢIA BUNEI ÎNTOCMIRI A VREMII ŞI, CA ATARE, UNUL DINTRE TEMEIURILE EXISTENŢEI POPORULUI ROMAN”.   M. Drăcea

Şcoala de silvicultură de la Brănesti a fost înfiinţată în anul 1893 printr-un ”Înalt Decret Regal” fiind prima şcoală de silvicultură din Regatul României. Terenul pentru construirea şcolii şi a anexelor a fost donat de Regionala XII Silvică Bucureşti al cărei director era inginerul Theodor Pietraru.

              În acelaşi an ia fiinţă şi parcul dendrologic cu o suprafaţă de 4,2 hectare. Amplasarea acestuia s-a făcut în marginea comunei, lângă pârâul Pasărea pe un teren cunoscut sub numele de”branişte”-adică loc de popas pentru carele ce mergeau spre şi de la Bucureşti.

             Primii profesori: Theodor Pietraru (director), Paul Grunau, N.R.Danielescu, N.G.Popovici, au proiectat aleile parcului şi au plantat primii arbori, dintre care se mai păstrează secularii stejari ce străjuiesc aleea principală.

             Pregatirea elevilor se desfăşuara în regim de învăţămant superior: primul an practică, doi ani cursuri şi un an şi jumătate practică la Ocolul Silvic.

         Şcoala Specială de silvicultură din Brăneşti a funcţionat neântrerupt până în 1916 aproape 22 de ani. Personalul didactic al şcolii era format din 7 profesori (3 de specialitate silvică), 3 conferenţiari, 4 asistenţi şi un medic.

         Condiţiile de admitere a candidaţilor erau bine precizate: să fi făcut practică la unul din ocoalele silvice ale statului, să fi absolvit complet cursurile liceale (cu începere din 1901) şi să fi trecut cu succes un concurs.

          Şcoala se încheia cu un sever examen de diplomă în care proiectul, pregătit timp de o lună, în perioada practicii avea o pondere însemnată, iar diploma nu era acordată decât candidaţilor care obţineau o medie superioară notei 7, cei ce nu reuşeau să obţină decât 6 primeau un certificat de studiu.

         Şcoala de la Brăneşti a dat silviculturii româneşti un contingent de 198 de absolvenţi (185 cu diplomă şi 13 cu certificat) mulţi dintre ei devenind reputaţi specialişti în domeniu: Vintilă N.Stinghie care din 1911 devine asistent la această şcoală apoi profesor de amenajamen la Facultatea de Silvicultură şi primul ei decan în cadrul Politehnicii din Bucureşti; Marin Drăcea elev al şcolii de la Brăneşti 1905 -1909 reputat profesor de silvicultură şi autor a multor cărţi de specialitate.

            Lista absolvenţilor şcolii de la Brăneşti poate continua cu multe nume de prestigiu în silvicultura românească. Este elocvent faptul că o parte dintre ei şi-au dedicat activitatea învăţământului ca profesori sau asistenţi ai şcolii de la Brăneşti, îmbinand cunoştinţele de specialitate cu nevoile de organizare şi bună gospodărire ale fondului forestier, precum şi cu necesităţile de fundamentare a unui învăţământ silvic corespunzător cadrelor inferioare din sectorul forestier.

          In anul 1970 se înfiinţează Liceul Silvic Brăneşti care va funcţiona cu acest statut până în anul 1989.

           Liceul Silvic Brăneşti era considerat înainte de 1989 cel mai prestigios liceu silvic din Romania, aici fiind şcolarizaţi elevi din următoarele judeţe: Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Vrancea şi municipiul Bucureşti. Practic erau deservite 15 judeţe, adică aproximativ 37% din judeţele ţări. Calificarea obţinută după 12 clase era aceea de silvicultor. În luna august, după admiterea la facultate, elevii care nu erau declaraţi admişi primeau repartiţii la ocoalele silvice din judeţ.

          Evenimentele din decembrie 1989 găsesc şcoala în aceeaşi atmosferă tensionată în care erau toate instituţiile de stat. Urma o perioadă grea pentru viaţa şcolii, însă colectivul de cadre didactice a căutat  să impună, cu prudenţă, revenirea la respectul reciproc şi la dragostea faţă de silvicultură

          În timpul evenimentelor din 1989 foştii elevi ai Liceului Silvic Brăneşti au dat tributul de sânge şi amintim în acest sens pe absolvenţii: Astafei Petre, Vlad Nicolae şi Dumitrescu Dorel ( veşnică recunoştinţă) .

          În anul 1993, la centenar, Grupul Şcolar Silvic Brăneşti preia numele ilustrului său întemeietor inginerul Theodor Pietraru, iar din anul 2004 devine  Colegiul Silvic ”Teodor. Pietraru”          

         În prezent Colegiul Silvic ”Teodor Pietraru” Brăneşti, funcţionează cu următoarele forme de învăţământ:

-         învăţămant liceal, filiera tehnologică, profilul resurse naturale şi protecţia mediului, curs de zi, specializarea tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere;

-         învăţămant liceal, filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică;

-         învăţămant liceal, filiera teoretică, profilul real, specializarea stiinţele naturii, curs cu frecvenţă redusă;

-         învăţămant adulţi pentru calificarea în meseria de tehnician silvic (cursuri de calificare);

-         învăţămant adulţi pentru calificarea în meseria de pădurar ( cursuri de calificare);

 

Director

DIRECTOR - CRISTESCU MIHAIL,

detalii...

Oferta educationala

Oferta educationala 2012 - 2013

detalii...

Revista scolii

Revista ,,SILVA”, editată de Colegiu...

detalii...

Contact

Slt. Petre Ionel, nr.4, Branesti, Ilfov, Romania
Phone: +40 (21) 3501270
Fax: +40 (21) 3501270
E-mail: secretariat@colegiulsilvicbranesti.ro